Alice Nine

 

Singles

05.07.2004 - Namae wa, imada muhi

11.08.2004 - Namae wa, imada muhi ( zweite Pressung)

30.11..2004 - Namae wa, imada muhi (Neuauflage)

30.03.2005 - Gin no tsuki kuroi hoshi  (CD+DVD)

27.04.2005 - Yami ni chiru sakura  (CD+DVD)

25.05.2005 - Yuri wa aoku saite  (CD+DVD)

25.01.2006 - Kowloon -Nine Heads Rodeo show-

25.01.2006 - Kowloon -Nine Heads Rodeo show- (CD+DVD)

22.02.2006 - Akatsuki / Ikuoku no chandelier

22.02.2006 - Akatsuki / Ikuoku no chandelier  (CD+DVD)

22.02.2006 - Fantasy

22.02.2006 - Fantasy  (CD+DVD)

04.10.2006 - Number six   (DVD)

04.10.2006 - Number six (limitierte Auflage) (DVD)

04.10.2006 - Blue Planet

21.03.2007 - Jewels

21.03.2007 - Jewels  (CD+DVD)

06.06.2007 - White Prayer

06.06.2007 - White Prayer  (CD+DVD)

24.10.2007 - Tsubasa

24.10.2007 - Tsubasa (limitierte Auflage A) (CD+DVD)

24.10.2007 - Tsubasa (limitierte Auflage B) (CD+DVD)

26.03.2008 - Mirror Ball

26.03.2008 - Mirror Ball  (limitierte Auflage A) (CD+DVD)

26.03.2008 - Mirror Ball  (limiterte Auflage B) (CD+DVD)

06.08.2008 - Rainbows

06.08.2008 - Rainbows  (limiterte Auflage A) (CD+DVD)

06.08.2008 - Rainbows  (limitierte Auflage B) (CD+DVD)

10.12.2008 - Cross Game

10.12.2008 - Cross Game  (CD+DVD)

 

Alben

17.11.2004 - Gion shousha no kane ga naru

27.07.2005 - Alice in Wonderland

23.11.2005 - Gion shousha no kane ga naru (Neuauflage)

23.11.2005 - Alice in Wonderland (Neuauflage)

23.11.2005 - Hana sou musou shi

26.04.2006 - Zekkei shoku

26.04.2006 - Zekkei shoku  (CD+DVD)

28.11.2007 - Alpha

28.11.2007 - Alpha  (CD+DVD)

14.01.2009 - VANDALIZE

14.01.2009 - VANDALIZE  (CD+DVD)

 

DVD´s

12.01.2006 - Alice in Wonderfilm

24.01.2007 - Hello, Dear Numbers

24.01.2007 - Hello, Dear Numbers (limitierte Auflage)

02.07.2008 - Alice in Picture I

02.07.2008 - Alice in Picture II

29.10.2008 - DISCOTHEQUE play like "A" Rainbows -enter&exit-

 

 

 

 

 

Nach oben